Fevzi Korkutata, Volthread CTO

Connect: https://www.linkedin.com/in/mfevzikorkutata

“Oracle PCA ile Mikroservis, Konteyner ve DevOps Altyapı Konsolidasyonu” sunumumdan bir kesit ekliyorum. Etkinliğin tamamının yayını Oracle tarafından yakın zamanda paylaşılacak.

Katılım sağlayan ilgi gösteren herkese teşekkür ederim; konu DevOps olunca birçok teknoloji üzerinden geçtik.

En önemlisi canlı sunum ve gösterim yaparak geliştirmiş olduğumuz Helidon mikroservis…

--

--

M. Fevzi Korkutata

M. Fevzi Korkutata

CTO | Man in the middleware.. Solves very large scale software Dev and Ops performance problems with a few chess move!